Tillbaka till panoramabilder
Back to panos

Årstabron (Stockholm)
Årsta Bridge (Stockholm)

6 bilder/pictures
Maj 2002
Över Årstabron passerar östra stambanan, dvs all tågtrafik till och från Stockholm på den södra sidan. Det är en ganska gammal bro, som med tiden har blivit en flaskhals. Därför bygger man nu en ny bro intill den gamla.

The eastern main railway, i.e. all railway traffic coming to Stockholm from the south, passes the Årsta bridge. It's a pretty old bridge which has become something of a bottleneck in later years. And that's why they are building a new bridge next to the old one.