Tillbaka till panoramabilder
Back to panos

Årstabron (Stockholm)
Årsta Bridge (Stockholm)

6 bilder/pictures
Maj 2003
Den nya Årstabron har börjat byggas. En modernare och betydligt smäckrare bro kommer att växa fram bredvid den gamla.

The building of the new Årsta bridge has started. A more modern and considerably slimmer bridge is going to emerge next to the old one.